Databeskyttelse

Vi vil gerne takke for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse spiller en meget vigtig rolle for ledelsen hos Optik Hallmann GmbH. Som udgangspunkt er det muligt at anvende hjemmesider hørende under Optik Hallmann GmbH uden at skulle angive personoplysninger. Såfremt en bruger ønsker at benytte sig af særlige tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det dog være påkrævet at behandle personoplysninger. Såfremt det er nødvendigt at behandle personoplysninger, og der ikke findes noget lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi samtykke fra den pågældende/den registrerede.

Behandling af personoplysninger, f.eks. den registreredes navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer, sker altid i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og i overensstemmelse med de for Optik Hallmann GmbH gældende nationale bestemmelser om databeskyttelse. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed oplyse om enhver form for offentliggørelse, omfanget af og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, anvender og behandler. Derudover bliver de registrerede via denne databeskyttelseserklæring oplyst om deres rettigheder i forbindelse hermed.

 

1. Navn og adresse på dataansvarlig

 

Den ansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen, den i EU’s øvrige medlemsstater gældende lovgivning om databeskyttelse samt øvrige bestemmelser omhandlende databeskyttelse er:

Optik Hallmann GmbH

Große Str. 27

D-24937 Flensburg

Tyskland

E-Mail: verwaltung@optik-hallmann.de

Hjemmeside: www.optik-hallmann.de

 

2. Navn og adresse på databeskyttelsesrådgiver

 

Optik Hallmann GmbH

Große Str. 27

D-24937 Flensburg

Tyskland

E-Mail: databeskyttelse(at)optik-hallmann.dk

Website: www.optik-hallmann.com

Den registrerede kan til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver i forbindelse med  spørgsmål vedrørende databeskyttelsen.

 

3. Cookies

 

Hjemmesider hørende under Optik Hallmann GmbH anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som via en internetbrowser placeres og lagres på et computersystem.

Mange hjemmesider og servere anvender cookies, og mange cookies får et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er et entydigt kendetegn for cookies. Det består af en række tegn, som hjemmesider og servere kan sammenkæde med den konkrete browser, hvor cookien er gemt. Det giver de besøgte hjemmesider og servere mulighed for at skelne browseren fra andre browsere, der gemmer andre cookies, og genkende hver browser ved hjælp af dens entydige cookie-ID.

Ved at anvende cookies kan Optik Hallmann GmbH tilbyde brugerne af hjemmesiden en mere brugervenlig service, som ikke havde været mulig uden brug af cookies.

Ved hjælp af cookies kan oplysningerne og tilbuddene på vores hjemmeside tilpasses og optimeres til den enkelte bruger. Cookies gør det – som tidligere nævnt – muligt for os at genkende brugerne på vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at anvende vores hjemmeside. Brugerne af en hjemmeside, som anvender cookies, behøver f.eks. ikke at indtaste sine adgangsdata, hver gang vedkommende besøger hjemmesiden, fordi dette klares via hjemmesiden og de cookies, som lagres på brugerens computersystem.

Den registrerede kan via indstillingerne i den anvendte internetbrowser til enhver tid forhindre cookies og dermed fravælge placeringen af cookies permanent. Derudover kan allerede lagrede cookies til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt på alle almindelige internetbrowsere. Såfremt den registrerede ændrer sine cookies-indstillinger i den anvendte browser, vil den registrerede muligvis opleve, at det ikke er alle funktioner på vores hjemmeside, der kan fungere eller anvendes optimalt.

 

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

 

Optik Hallmann GmbHs hjemmeside indsamler enten via den registrerede eller et automatisk system en række generelle data og oplysninger, når hjemmesiden besøges. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De oplysninger, som indsamles, kan f.eks. være (1) de anvendte browsertyper og deres version, (2) det anvendte operativsystem, (3) den hjemmeside, hvorfra det system, der tilgår internettet, kommer til vores hjemmeside (en såkaldt referrer), (4) de undersider, som via et system, der tilgår internettet, leder til vores hjemmeside, (5) dato og tidspunkt for besøget på hjemmesiden, (6) en internet-protokol-adresse (IP-adresse), (7) systemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, som skal beskytte vores IT-systemer mod angreb.

Ved anvendelse af disse generelle data og oplysninger indsamler Optik Hallmann GmbH ingen personhenførbare oplysninger om den registrerede. Disse oplysninger er derimod nødvendige, for at (1) indholdet på hjemmesiden kan vises korrekt, (2) at indholdet på vores hjemmeside samt markedsføringen af denne kan optimeres, (3) at vores IT-systemer og teknikken på vores hjemmeside fortsat kan fungere optimalt samt (4) for at kunne stille de nødvendige oplysninger til rådighed for anklagemyndigheder i tilfælde af cyberangreb, så retsforfølgelse kan finde sted. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger analyseres således af Optik Hallmann GmbH dels til statistiske formål og dels med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for at kunne sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, som vi behandler. De anonyme data fra serverens logfiler opbevares separat og holdes adskilt fra personoplysninger, som er afgivet af den registrerede.

 

5. Abonnement på vores nyhedsbrev

 

På Optik Hallmann GmbHs hjemmeside har brugerne mulighed for at tilmelde sig og abonnere på vores nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger, som videregives til den dataansvarlige i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil fremgå af den formular, som anvendes til formålet.

Optik Hallmann GmbH oplyser løbende sine kunder og samarbejdspartnere via nyhedsbrev om tilbud fra virksomheden. Vores nyhedsbrev kan som udgangspunkt kun modtages af den registrerede, såfremt (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse, og (2) den registrerede har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Når den registrerede for første gang indtaster sin e-mail-adresse ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, vil der af juridiske årsager blive sendt en bekræftelsesmail via en såkaldt ”double-opt-in”. Formålet med denne bekræftelsesmail er at kontrollere, om ejeren af e-mail-adressen er identisk med den registrerede, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet.

Ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev gemmer vi desuden den af internetudbyderen (ISP) oplyste IP-adresse på den computer, som den registrerede benytter på tidspunktet for tilmeldingen, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen. Indsamling af disse data er nødvendig for at kunne undersøge et evt. misbrug af den registreredes e-mail-adresse på et senere tidspunkt og er derfor med til at sikre den dataansvarliges juridiske beskyttelse.

De personoplysninger, som indsamles i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet, anvendes udelukkende med det formål at kunne sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret, såfremt dette er påkrævet af hensyn til nyhedsbrevstjenestens funktion eller en relateret registrering, således som det vil kunne være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevets tjeneste eller ved ændringer af de tekniske forhold. De personoplysninger, som indsamles i forbindelse med nyhedsbrevstjenesten, vil ikke blive videregivet til tredjemand. Den registrerede kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbrev. Den registreredes samtykke til at opbevare personoplysninger, som den pågældende har givet os ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. For at den registrerede skal kunne tilbagekalde sit samtykke findes der i hvert nyhedsbrev et link, hvor dette kan ske. Ligeledes er det også muligt for den registrerede at afmelde sig nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden hos den dataansvarlige. Dette kan også meddeles den dataansvarlige på anden vis.

 

6. Tracking af nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet fra Optik Hallmann GmbH indeholder såkaldte web beacons. En web beacon er en lille grafik, som placeres i e-mails, som sendes i HTML-format, for at kunne oprette logfiler og gennemgøre logfil-analyser. På den måde er det muligt at udarbejde statistikker over, om en online-marketingkampagne har været vellykket. Ved hjælp af de placerede web beacons vil Optik Hallmann GmbH kunne finde ud af, om og hvornår en e-mail er blevet åbnet af den registrerede, og hvilke links i mailen den registrerede har klikket på.

Personoplysninger, som er indsamlet via web beacons i nyhedsbrevene, lagres og analyseres af den dataansvarlige for at kunne optimere udsendelsen af nyhedsbrevene samt for endnu bedre at kunne tilpasse de kommende nyhedsbreves indhold til den registreredes interesser. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Registrerede personer er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den særskilte via double-opt-in afgivne samtykkeerklæring. Efter tilbagekaldelsen vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. Såfremt den registrerede afmelder nyhedsbrevet, betragter Optik Hallmann GmbH automatisk dette som tilbagekaldelse.

 

7. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

 

Optik Hallmann GmbHs hjemmeside indeholder på grundlag af juridiske forskrifter oplysninger, som gør det muligt at komme hurtigt og direkte i kontakt med vores virksomhed elektronisk, herunder via en e-mail-adresse. Såfremt en registreret via e-mail eller en kontaktformular kontakter den dataansvarlige, vil de personoplysninger, som er givet af personen, automatisk blive lagret. Sådanne data, som frivilligt er afgivet af den pågældende person til den dataansvarlige, vil blive gemt med det formål at behandle data på eller kontakte den pågældende person. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

8. Rutinemæssig sletning og spærring af personoplysninger

 

Den dataansvarlige vil kun behandle og opbevare personoplysninger på den registrerede i den tid, det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med opbevaringen af disse data, eller såfremt dette er bestemt af de europæiske udstedere af retningslinjer og forordninger eller anden lovgiver inden for love og forskrifter, som den dataansvarlige måtte være underlagt.

Såfremt formålet med at opbevare personoplysningerne bortfalder, eller en foreskrevet opbevaringsfrist, som er udstukket af de europæiske udstedere af retningslinjer og forordninger eller anden lovgiver inden for love og forskrifter, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt og i henhold til de gældende love og forskrifter blive spærret eller slettet.

 

9. Den registreredes rettigheder

 

a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret person har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til at kunne kræve en bekræftelse fra den dataansvarlige på, om denne vil behandle de pågældende personoplysninger. Såfremt den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret, kan vedkommende til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

 

b) Ret til indsigt

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til – til enhver tid og uden omkostninger – at kunne bede den dataansvarlige om indsigt i, hvilke data der opbevares om den registrerede, samt få tilsendt en kopi heraf. Derudover har de europæiske lovgivere ligeledes tildelt den registrerede retten til at modtage oplysninger om følgende:

 • Formålet med databehandlingen.
 • Kategorier af personoplysninger, som behandles.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, som har eller vil få adgang til personoplysningerne, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer.
 • Om muligt, det planlagte tidsrum, i hvilket personoplysningerne opbevares, eller, såfremt dette ikke er muligt, oplyse om kriterierne for fastlæggelsen af dette tidsrum.
 • Den fortsatte ret til berigtigelse eller sletning af den registreredes personoplysninger eller begrænsning af den dataansvarliges behandling eller retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling.
 • Den fortsatte ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed.
 • Når personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede person: Alle tilgængelige oplysninger om, hvorfra personoplysningerne stammer.

Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering iht. artikel 22, stk.1 og 4 i GDPR og — i disse tilfælde som minimum — meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Yderligere er den registrerede berettiget til at få indsigt i, hvorvidt personoplysninger er blevet videregivet til tredjelande eller en international organisation. Såfremt dette er tilfældet, er den registrerede ligeledes berettiget til at blive oplyst om fornødne garantier i forbindelse med videregivelsen.

Såfremt den registrerede ønsker at gøre brug af denne indsigelsesret, kan den registrerede til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder hos den dataansvarlige.

 

c) Ret til berigtigelse

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til at kunne kræve omgående berigtigelse af deres eventuelt usande eller ukorrekte personoplysninger. Yderligere er den registrerede berettiget til, under hensyntagen til behandlingens formål, at kræve fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger — også ved fremlæggelse af en supplerende erklæring.

Såfremt den registrerede ønsker at gøre brug af denne berigtigelsesret, kan den registrerede til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder hos den dataansvarlige.

 

d) Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til at kræve af den dataansvarlige, at den registreredes personoplysninger omgående slettes, såfremt en af nedenstående grunde er til stede og for de tilfælde, at behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Den registrerede trækker sit samtykke, der er grundlaget for behandlingen jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR, tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen jf. artikel 21, stk. 2 i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at kunne overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester i henhold til artikel 8, stk. 1 i GDPR.

Såfremt et af ovenstående forhold gør sig gældende, og den registrerede ønsker sletning af personoplysninger, som opbevares af Optik Hallmann GmbH, kan den registrerede til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder hos den dataansvarlige. Den pågældende medarbejder hos Optik Hallmann GmbH vil da sørge for, at anmodningen om sletning imødekommes uden unødig forsinkelse.

Såfremt personoplysninger er offentliggjort af Optik Hallmann GmbH, og vores virksomhed som dataansvarlig i henhold til artikel 17, stk. 1 i GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer Optik Hallmann GmbH under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne rimelige foranstaltninger, herunder af teknisk karakter, for at underrette andre dataansvarlige, som behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette samtlige links til, kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger, såfremt behandling ikke er nødvendig. Medarbejderen hos Optik Hallmann GmbH vil i det konkrete tilfælde iværksætte de aktiviteter, der måtte være nødvendige.

 

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til at kunne forlange, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, såfremt et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig, den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelsen heraf begrænses.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og det ligger endnu ikke fast, om den dataansvarliges legitime interesserer går forud for den registreredes legitime interesser.

 

Såfremt et af ovenstående forhold gør sig gældende, og den registrerede måtte forlange, at behandlingen af personoplysninger, som opbevares hos Optik Hallmann GmbH, begrænses, kan den registrerede til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder hos den dataansvarlige. Den pågældende medarbejder hos Optik Hallmann GmbH vil da sørge for, at behandlingen begrænses.

 

f) Ret til dataportabilitet

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til at få udleveret personoplysninger om sig selv, som vedkommende har stillet til rådighed for en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har ligeledes ret til at overføre disse persondata til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, såfremt behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, og behandlingen foretages automatisk, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Yderligere har den registrerede, når denne udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1 i GDPR, ret til at få overført personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, så vidt dette er teknisk muligt, og såfremt det ikke krænker andre personers frihed og rettigheder.

Såfremt den registrerede ønsker at udøve retten til dataportabilitet, kan denne til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder hos Optik Hallmann GmbH.

 

g) Ret til indsigelse

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR.

Optik Hallmann GmbH må ikke længere behandle personoplysningerne, hvis den registrerede gør indsigelser, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihed, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Såfremt Optik Hallmann GmbH behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Optik Hallmann GmbH mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Optik Hallmann GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som hos Optik Hallmann GmbH behandles til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål jf. artikel 89, stk. 1 i GDPR, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

 

h) Ret til tilbagekaldelse af databeskyttelsesretligt samtykke

Enhver registreret person, som får behandlet personoplysninger, har af de europæiske lovgivere fået tildelt retten til – til enhver tid – at kunne trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage.

Ønsker den registrerede at udøve retten til at tilbagekalde sit samtykke, kan den registrerede til enhver tid rette henvendelse til en medarbejder hos den dataansvarlige.

 

10. Databeskyttelsesbestemmelser ved anvendelse af Facebook

 

Den dataansvarlige har på denne hjemmeside integreret Facebook-komponenter. Facebook er et socialt medie/netværk.

Et socialt medie er et socialt mødested på internettet, et online-fællesskab, der gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt medie fungerer som platform, hvor man kan udveksle meninger og erfaringer, ligesom det også kan gøre det muligt at stille personlige eller erhvervsmæssige oplysninger til rådighed. Facebook gør det blandt andet muligt for brugerne af det sociale medie at oprette private profiler, uploade fotos samt sende og modtage venneanmodninger.

Virksomheden bag Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dataansvarlig er, når den registrerede bor uden for USA eller Canada, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved åbning af individuelle sider via denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå der er indbygget en Facebook-komponent (Facebook-plug-in), vil internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk via den pågældende Facebook-komponent downloade en tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook. En samlet oversigt over alle Facebook-plug-ins kan hentes på developers.facebook.com/docs/plugins/. I forbindelse med denne tekniske procedure bliver Facebook gjort bekendt med, hvilken konkret underside til vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Såfremt den registrerede samtidig er logget på Facebook, erfarer Facebook ved den registreredes hentning af vores hjemmeside og under besøgets varighed på vores hjemmeside, hvilken konkret underside til vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger samles via Facebook-komponenten og grupperes via Facebook under den registreredes Facebook-konto. Klikker den registrerede på en af de integrerede Facebook-knapper på vores hjemmeside, f.eks. „Like“-knappen, eller hvis den registrerede skriver en kommentar, grupperer Facebook denne oplysning under den registreredes personlige Facebook-konto og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager via Facebook-komponenten altid oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for hentningen af vores hjemmeside samtidig er logget på Facebook. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Ønsker den registrerede ikke, at denne oplysning videregives til Facebook, kan den registrerede forhindre dette ved at logge af sin Facebook-konto, inden vedkommende tilgår vores hjemmeside.

Facebooks offentlige retningslinjer for personoplysninger, som kan ses på de-de.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, behandles og anvendes via Facebook. Yderligere indeholder de oplysninger om, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at kunne beskytte den registreredes privatliv. Dertil findes en række forskellige applikationer, som gør det muligt at hindre videregivelse af data til Facebook. Disse applikationer kan anvendes af den registrerede for at hindre videregivelse af data til Facebook.

 

11. Databeskyttelsesbestemmelser ved anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

 

Den dataansvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics er en online-analyseservice. Onlineanalyse omfatter indsamling, registrering og vurdering af data om de besøgendes adfærd på hjemmesider. En online-analyseservice indsamler blandt andet data om, fra hvilken hjemmeside den registrerede er kommet ind på en hjemmeside (en såkaldt referrer), hvilke undersider til hjemmesiden der er blevet tilgået, eller hvor ofte og hvor længe undersiden er blevet besøgt. En onlineanalyse anvendes overvejende med det formål at optimere hjemmesiden samt til cost-benefit-analyse af onlinemarkedsføring.

Virksomheden bag Google-Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige anvender funktionen “_gat._anonymizeIp” til onlineanalyse med Google Analytics. Ved hjælp af denne funktion afkortes og anonymiseres IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google, såfremt vores hjemmesider tilgås fra en af EU’s medlemsstater eller en anden stat, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere de besøgendes bevægelser på vores hjemmeside. Google anvender blandt andet de indsamlede date og oplysninger til at analysere anvendelsen af vores hjemmeside med henblik på at udarbejde onlinerapporter til os om aktiviteterne på vores hjemmesider samt med henblik på at levere yderligere serviceydelser i forbindelse med anvendelsen af vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes IT-system. En beskrivelse af, hvad cookies er, kan findes ovenfor. Ved at placere cookies får Google mulighed for at analysere anvendelsen af vores hjemmeside. Ved hvert besøg på en af denne hjemmesides individuelle sider, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google Analytics-komponent, får internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk besked fra den pågældende Google Analytics-komponent om af fremsende data til Google med det formål at foretage onlineanalyser. I forbindelse med denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, herunder den registreredes IP-adresse, som Google blandt andet anvender til at kunne verificere, hvor den besøgende kommer fra, og hvad vedkommende klikker på, og dermed gives der mulighed for provisionsopgørelser.

Via cookien lagres personoplysninger, f.eks. om besøgstiden, stedet hvorfra besøget er foretaget, samt hyppigheden af den registreredes besøg på vores hjemmeside. Ved ethvert besøg på vores hjemmesider overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, den registrerede anvender, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google videregiver muligvis disse personoplysninger, som er indsamlet via den tekniske proces, til tredjemand.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der placeres cookies via vores hjemmeside ved at ændre indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og den registrerede kan dermed fravælge cookies permanent. Hvis man fravælger cookies, vil dette også forhindre, at Google placerer en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan en cookie, som Google Analytics allerede har placeret, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Yderligere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod registrering af de oplysninger, som registreres af Google Analytics og relaterer sig til anvendelse af denne hjemmeside samt mod Googles behandling af disse data og forhindre denne. Den registrerede skal i givet fald downloade og installere en browser-add-on via linket tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-add-on meddeler Google Analytics via JavaScript, at der ikke må videregives data og oplysninger om de besøgende på hjemmesider til Google Analytics. Installationen af den pågældende browser-add-on anses af Google for at være en indsigelse. Såfremt den registreredes IT-system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede installere den pågældende browser-add-on igen for at deaktivere Google Analytics. Såfremt den pågældende browser-add-on enten afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der hører under dennes kompetenceområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere den pågældende browser-add-on.

Yderligere oplysninger samt Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse kan findes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere her: www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

12. Google Tag Manager

 

Denne hjemmeside bruger Google Tag Manager. Ved hjælp af denne tjeneste er det muligt at administrere website tags via en grænseflade. Google Tool Manager implementerer udelukkende tags. Det betyder, at der ikke indsættes cookies, og der indsamles ikke personoplysninger. Google Tool Manager udløser andre tags, som igen kan indsamle data. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Såfremt deaktivering er konfigureret på domæne- eller cookieniveau, opretholdes denne for alle sporings-tags, såfremt disse er implementeret med Google Tag Manager.

 

13. Databeskyttelsesbestemmelser ved anvendelse af Instagram

 

Den dataansvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenter for Instagram. Instagram er en tjeneste, som fungerer som audiovisuel platform og giver brugerne mulighed for at dele videoer og billeder og dermed udbrede denne type data på andre sociale medier.

Virksomheden bag Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved åbning af enkeltsider hørende under denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå der er indbygget en Instagram-komponent (Insta-knap), vil internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk via den pågældende Instagram-komponent downloade et tilsvarende komponent fra Instagram. I forbindelse med denne tekniske procedure bliver Instagram gjort bekendt med, hvilken konkret underside til vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Såfremt den registrerede samtidig er logget på Instagram, erfarer Instagram ved den registreredes hentning af vores hjemmeside og under besøgets varighed på vores hjemmeside, hvilken konkret underside den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Instagram-komponenten og grupperes via Instagram under den registreredes Instagram-konto. Klikker den registrerede på en af de integrerede Instagram-knapper på vores hjemmeside, grupperes disse overførte data og oplysninger under den registreredes personlige Instagram-konto og bliver gemt og behandlet af Instagram.

Instagram modtager via Instagram-komponenten altid oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for hentningen af vores hjemmeside samtidig er logget på Instagram. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Instagram-komponenten eller ej. Ønsker den registrerede ikke, at denne oplysning videregives til Instagram, kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Instagram-konto, inden vedkommende tilgår vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger samt Instagrams gældende bestemmelser om databeskyttelse kan findes på help.instagram.com/155833707900388 og www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

14. Retsgrundlag for behandlingen

 

Artikel 6 I, lit. a i GDPR fungerer for vores virksomhed som retsgrundlag for vores behandlingsprocedurer, hvor vi indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Såfremt det er nødvendigt at behandle persondata til opfyldelse af et kontraktforhold, hvor den registrerede er kontraherende part, som dette f.eks. er tilfældet ved behandlingsprocedurer, som er nødvendige til levering af varer eller andre ydelser eller modydelser, baserer behandlingen på artikel 6 I, lit. b i GDPR. Det samme er gældende ved behandlingsprocedurer, som er nødvendige i forbindelse med gennemførelse af foranstaltninger inden indgåelsen af en kontrakt, f.eks. i forbindelse med forespørgsler vedrørende vores produkter eller ydelser. Såfremt vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, hvor behandlingen af personoplysninger skulle blive nødvendig, f.eks. til overholdelse af skattemæssige forpligtelser, baserer behandlingen på artikel 6 I, lit. c i GDPR.

 

15. Berettigede interesser i behandlingen, som forfølges af den dataansvarlige eller tredjemand

 

Såfremt behandlingen af personoplysninger baserer på artikel 6 I, lit. f i GDPR er vores berettigede interesse at udføre vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejdere samt vores aktionærer.

 

16. Varigheden af lagringen af personoplysninger

 

Kriteriet for, hvor længe personoplysninger lagres, er den til enhver tid gældende og lovmæssige opbevaringsfrist. Efter udløbet af denne frist vil de tilsvarende data blive rutinemæssigt slettet, såfremt de ikke længere er nødvendige til opfyldelsen af et kontraktforhold eller forhandling af en kontrakt.

 

17. Lovmæssige eller kontraktlige forskrifter i forhold til at stille personoplysninger til rådighed; krav, der skal være opfyldt ved indgåelse af kontrakt; den registreredes pligt til at stille personoplysninger til rådighed; eventuelle konsekvenser af, at sådanne personoplysninger ikke stilles til rådighed

 

Vi skal hermed gøre dig opmærksom på, at det til dels er foreskrevet ved lov at stille personoplysninger til rådighed (f.eks. jf. skattelovgivningen), eller det kan være påkrævet i henhold til kontraktlige regler (f.eks. oplysninger om den kontraherende part). Sommetider kan det ved kontraktindgåelse også være påkrævet, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med den registrerede. Såfremt den registrerede ikke stiller de nødvendige personoplysninger til rådighed, kan dette medføre, at kontrakten med den pågældende ikke vil kunne indgås. Inden den registrerede stiller sine personoplysninger til rådighed for os, skal den pågældende rette henvendelse til en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil i det konkrete tilfælde oplyse den registrerede om, hvorvidt det er lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet at stille sine personoplysninger til rådighed, om det er påkrævet for at kunne indgå en kontrakt, om den registrerede er forpligtet til at stille sine personoplysninger til rådighed, samt hvilke konsekvenser det måtte have, hvis den registrerede ikke stiller sine personoplysninger til rådighed.

 

18. Videregivelse af personoplysninger

 

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til tredjepart (jf. persondataforordningen) med henblik på udsendelse af vores nyhedsbrev, (såfremt du ønsker at tilmelde dig dette eller har bekræftet dette over for os) til den eksterne serviceudbyder, bureauet moodley.

 

19. DATABESKYTTELSESERKLÆRING – Google Maps

 

Denne hjemmeside anvender produktet Google Maps fra Google Inc. Ved anvendelse af denne hjemmeside accepterer du, at de automatisk genererede data kan indsamles, behandles og bruges af Google Inc, en af dets repræsentanter eller tredjepartsleverandører. Vilkårene for brug af Google Maps kan findes på „Vilkår for brug af Google Maps“.